18 jan. 2018

Spring Boot kennis delen bij Flusso

Een aantal collega’s van Flusso zijn enthousiaste specialisten van het Java-framework Spring (Boot). In huidige projecten hebben zij en de techniek zich inmiddels bewezen. Sinds kort zetten ze die kennis en vaardigheden in om andere Java-collega’s op te leiden d.m.v een workshop. Zo kunnen we Spring (Boot) grootschaliger en strategischer inzetten in onze huidige en nieuwe projecten. Collega’s Hans en Alfred zijn twee van die specialisten en leggen de belangrijkste mogelijkheden met Spring (Boot) uit.
door: Hans
Hans is Java-specialist met expertise over Spring Boot

Java-applicaties ontwikkelen met Spring

Het Spring Framework bestaat sinds 2003 en is van origine een Inversion of Control (IoC) container. Deze container beheerd de lifecycle van componenten. Deze componenten worden door middel van het Dependency Injection-principe als dependencies in andere componenten geïnjecteerd, in plaats van dat componenten de depencencies zelf instantiëren. Dit maakt een loosely coupled design veel eenvoudiger. Dependencies tussen objecten kunnen worden gedefinieerd door middel van annotaties of een XML-bestand.

Spring biedt naast de IoC container ook integratie met een groot aantal Java-standaarden en componenten wat het gebruik hiervan veel eenvoudiger maakt. Voorbeelden hiervan zijn JDBC, JPA, JMS, Security, Mail, JNDI.

 

 

Snel van start met Spring Boot

Spring Boot maakt het bouwen van een zelfstandige Spring-applicaties eenvoudiger. Spring Boot is bij uitstek geschikt voor het bouwen van micro-services. Daarbij is de standaardconfiguratie meestal al bruikbaar genoeg, waardoor weinig tijd verloren gaat aan configureren.

Spring Boot werkt met zogenaamde starter modules. In een Maven-project wordt verwezen naar een aantal modules, die vaak met minimale configuratie samenwerken. Een voorbeeld hiervan is Keycloak. Andere voorbeelden zijn MySql en Cassandra. Deze worden ook bij Flusso gebruikt.

Veel features die nodig zijn voor een applicatie die gereed is voor productie, worden door Spring Boot gefaciliteerd. Denk hierbij aan externe configuratie Spring Cloud Config Service, health checks en application metrics.

 

 

Kennisdeling in Spring Boot Workshop

Onlangs werd tijdens een tweewekelijkse R&D-avond de eerste Spring Boot Workshop georganiseerd. Met de bedoeling om de kennis van onze specialisten breder in de organisatie beschikbaar te maken, kunnen we de eerste avond tot kennisdeling rondom dit onderwerp een succes noemen. Ondanks het wat verschil in ervaring hebben we iedereen enthousiast gekregen om meer met Spring aan de slag te gaan. Het was super om te zien dat er snel groepjes vormden waarin aan het eind van de avond bij allen een werkende REST-service met persistentie draaide.

 

Meer weten over Spring Boot?

Wil je hulp met de ontwikkeling van Java-software in Spring (Boot) of meer te weten komen over de mogelijkheden van Spring Boot bij Flusso? Bekijk onze Java-oplossingen, kom langs of neem hier direct vrijblijvend contact op. 

bel met mij bel met +31 (0)33 - 4347680
door: Hans
Hans is Java-specialist met expertise over Spring Boot
Vereist
Vereist
Vereist