Privacyverklaring Flusso

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Inhoud van de privacy-verklaring

01. Flusso

02. Doel gegevens

03. Ontvangers

04. Beveiliging

05. Jouw rechten

06. Opslagperiode

07. Plichten

 

01. Flusso

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Flusso. Flusso is ontwikkelaar van (maatwerk-)software voor bedrijven. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Flusso verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Flusso, neem dan gerust contact op! privacy@flusso.nl | 033- 4347680 | Hamersveldseweg 126 | 3833 GV | Leusden BTW: NL8182.22.499.B01 | KvK: 32.12.40.40

02. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Flusso. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Flusso stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Flusso. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

2. Contact opnemen

Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Flusso via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving. Deze gegevens worden overgenomen in ons CRM (Customer Relationship Management) systeem van Exact Online.Bij het verzenden van een online formulier op onze website maken we gebruik van reCaptcha v3 van Google om misbruik van spammers en robots tegen te gaan zonder je IP-adres door te geven. Links naar het Privacybeleid en de voorwaarden die van toepassing zijn, vind je in de badge onderaan de formulieren op onze website.

3. Analytics

De website van Flusso verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

03. Ontvangers

De gegevens die Flusso ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

2. Google Apps for Business en Hetzner

E-mail van Flusso wordt gehost door Google Apps for Business. De informatie die jij achterlaat op de website wordt (tijdelijk) opgeslagen in een database op een server gehost door Hetzner, waarvan enkele medewerkers van Flusso een notificatie krijgen op hun Flusso-e-mailadres met jouw gegevens. De virtuele server wordt alleen gebruikt door Flusso is niet gedeeld met anderen. De backups van deze server worden versleuteld opgeslagen in twee andere datacenter (gehost door Hetzner en OVH).

3. Exact Online

Wanneer je contact opneemt met ons (via de website, mail of telefoon) worden de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en projectomschrijving verwerkt in ons CRM. Dit Customer Relationship Management systeem wordt gehost en onderhouden door Exact Online.

4. LinkedIn

Flusso adverteert op LinkedIn. De gegevens die worden verzameld met de advertentie-activiteiten blijven alleen binnen het LinkedIn-platform beschikbaar voor Flusso.

04. Opslagperiode

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Flusso, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar privacy@flusso.nl.

2. Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Flusso via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar bewaard. De gegevens in het CRM-systeem, welke we van het contactformulier hebben overgenomen, zullen we na één kalenderjaar ontdoen van persoonlijke gegevens. Dit betekent dat we wel je bedrijfsgegevens bewaren, maar niet je persoonlijke naam en persoonsgebonden e-mail adres.

3. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

4. LinkedIn

De gegevens die worden verzameld met de advertentie-activiteiten op LinkedIn worden alleen binnen het LinkedIn-platform opgeslagen en beheert. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen LinkedIn.

05. Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerder genoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Flusso of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Flusso. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Flusso privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Daarnaast is het domein van Flusso ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06. Jouw rechten

1. Recht op inzage

Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Flusso vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Flusso. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

2. Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Flusso. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Flusso opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Flusso al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Flusso vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Flusso niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Flusso jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.Het gebruik maken van deze rechten kan via privacy@Flusso.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, ID-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten

Flusso verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Flusso via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Flusso de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Flusso met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Flusso behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Flusso dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Flusso te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens, want je we helpen je graag.

privacy@flusso.nl | 033- 4347680 | Hamersveldseweg 126 | 3833 GV | Leusden BTW: NL8182.22.499.B01 | KvK: 32.12.40.40

Meer uitleg over cookies en hoe wij ze gebruiken vind je hier: https://cookies.insites.com/