We zijn bij DevOps World in NiceOok dit jaar organiseert Cloudbees (maker van Jenkins) weer een grote conference: DevOps World. In september is dit event al in San Francisco gehouden, van 21 tot en met 25 oktober wordt de Europese variant van het evenement ook in Nice georganiseerd. Flusso is er bij als gastspreker samen met een van haar klanten: ABN AMRO.


Use case ABN AMRO

Flusso houdt zich al geruime tijd bezig met CI/CD gerelateerde vraagstukken. Zij doet dit intern, maar ook bij klanten. Collega Wiebe de Roos is al een aantal jaren bij ABN AMRO gedetacheerd waar hij met veel succes aan allerlei CI/CD-projecten werkt. De belangrijkste projecten zijn de uitrol van Jenkins Enterprise op AWS en ook de Docker security aspecten spelen in meerdere projecten een grote rol.

Meer over deze onderwerpen is te vinden in een aantal van de voorgaande blogs:

Dockerizing the Enterprise, fast & Secure in Dublin en de Jenkins Days in 2017. In beide talks werd ingegaan op bovenstaande onderwerpen.


Talk in Nice

De sessie die Wiebe samen met een collega van ABN AMRO in Nice verzorgt behelst de journey van ABN AMRO ten aanzien van de adoptie van DevOps op de afdeling IT-solutions en de uitrol van diverse Cloud Native technologieën. Concreet worden deze onderwerpen behandeld:

  • De transformatie van een traditionele waterval organisatie naar Agile en vervolgens naar de DevOps manier van werken.

  • De rol van Jenkins (Enterprise) en team autonomie om dit te bereiken.

  • De rol van (Docker) containers ten aanzien van de Cloud Native tools die worden gebruikt.

  • Diverse container security tools en best practices die ABN AMRO heeft doorgevoerd.


Bron afbeelding

Ook wordt er ingegaan op de diverse vraagstukken en valkuilen die ABN AMRO op deze weg is tegengekomen. De titel van de talk is Using Jenkins and DevOps for Cloud-Native Transformation at ABN AMRO.


Award

De afgelopen jaren is het Continuous Integration (CI) team van ABN AMRO waar Wiebe onderdeel van is hard bezig geweest met de modernisatie van alle CI gerelateerde tools. Jenkins is een van de belangrijkste hierin, omdat het de centrale orchestrator is die alle tools aan elkaar linkt. De laatste jaren zijn de volgende zaken gerealiseerd:

  • Het aantal teams dat nu ondersteund wordt is enorm gegroeid: in totaal werken er nu ongeveer 350 teams met Jenkins.

  • Nagenoeg alle processen zijn geautomatiseerd: van het onboarden (aansluiten) van teams tot en met het inrichten van servers.

  • Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de implementatie van Jenkins Enterprise op AWS. Voorheen werd Jenkins in een eigen data-center gehost.

  • De security aspecten zijn verder aangescherpt om de gegevens die verwerkt worden nog beter te beschermen.In september heeft ABN AMRO hiervoor de DevOps Scalability Achievement Award gewonnen. Hier is het team erg trots op – na een aantal jaar heel hard werken is dit een zeer mooie verdienste. De award wordt in Nice uitgereikt aan het team.


Advies?

Wilt u ook advies over uw CI/CD vraagstukken of over Docker (security) gerelateerde onderwerpen? Neem dan contact op met Flusso en we zullen u er graag van alles over vertellen!