Big Data – Nationale Politie

irn

Google, maar dan efficiënter!

Iedereen kent google. Niet gek, want het gebruiksgemak is enorm groot. Binnen een paar seconden voorziet google je van allerlei informatie. De meeste mensen gebruiken google dan ook vrijwel dagelijks. Privé, maar ook op de werkvloer. Door goed te zoeken op het internet kan men veel te weten komen over bijvoorbeeld producten, maar ook over personen. Wanneer je er even voor gaat zitten kan je vinden wat iemand op de sociale media zegt, wat hij of zij leuk en interessant vindt en wat iemand bijvoorbeeld te koop aanbiedt op marktplaats. Ook de politie maakt gebruik van zoekmachines om op internet op zoek te gaan naar criminaliteit. Politie Gelderland-Zuid dacht dat dit efficiënter kon en startte in 2004 het iRN project. Vanuit iRN ontstond iColumbo, een intelligente zoekmachine. Flusso is sinds de start van het project betrokken als ontwikkelpartner.

 

 

iRN Netwerk

Het iRN (Internet Recherche & Onderzoek Netwerk) is in 2004 gestart als project bij de Politie Gelderland-Zuid. Via een eerdere opdracht kwam de politie in contact met Flusso, waarna zij als ontwikkelpartners het project zijn gestart. Het iRN is ontwikkeld voor mensen die werken bij overheidsorganisaties zoals de politie, maar ook bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV. Het iRN geeft deze organisaties de mogelijkheid om onderzoek te doen op het internet. iRN is in essentie te vergelijken met een Internet Service Provider. Via het iRN netwerk hebben instanties toegang tot het internet via een beveiligde verbinding. Daarnaast wordt alle informatie dusdanig opgeslagen dat deze ook gebruikt kan worden voor juridische bewijsvoering. Op dit moment telt het IRN meer dan 1700 werkplekken met daarbij meer dan 8500 gebruikers op meer dan 430 locaties in Nederland.

 

iColumbo

Nadat er een stabiel netwerk was ingericht is het iColumbo project gestart. In 2008 werd een eerste onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van Big Data technologieën voor intelligent en geautomatiseerd internet onderzoek. Aan de hand van de positieve resultaten van dit exploratieve onderzoek is eind 2011 besloten om door te gaan met het project. iColumbo is een intelligente, semantische zoek- en analyse service voor IRN gebruikers die automatisch relevante internet informatie zoekt, analyseert en presenteert. Wanneer een gebruiker een zoekopdracht invoert, zorgt iColumbo er voor dat deze alleen relevantie informatie te zien krijgt, zonder dat hij zelf handmatig het internet hoeft door te zoeken.

 

Ontwikkeling
In 2012 is de eerste fase van de ontwikkeling begonnen. In deze fase lag de focus op het verzamelen en presenteren van informatie van het internet en op het bouwen van de onderliggende software en de architectuur van de IT omgeving. Daarbij is ook social media geïmplementeerd. iColumbo is volledige gebouwd met open source software, wat verdere ontwikkeling beter mogelijk maakt en het gelijk toetsbaar en transparant houdt. Vertrouwen en controleerbaarheid van de iColumbo technologie is essentieel. De tweede fase van ontwikkeling is gestart in begin 2013. Hierbij lag de focus op de ontwikkeling van iColumbo als een stabiele, betrouwbare en gebruiksvriendelijke service binnen iRN. Hierbij werden verschillende tools geïntegreerd en toegevoegd aan iColumbo. In begin 2013 is iColumbo beschikbaar gemaakt als beta versie voor iRN, waardoor gebruikers van het iRN uitgebreid konden testen en ervaring opdoen. Die ervaringen worden in de twee weekse scrum ontwikkelsprints van iColumbo verwerkt in de user stories. iColumbo en haar gebruikers groeien hierdoor met elkaar op en versterken en verbeteren voortdurend de iColumbo dienst. Op dit moment loopt het project nog en wordt er telkens gezocht naar verbetering van het systeem en de mogelijkheden van nieuwe technologieën. Meer informatie is te vinden op de website van iColumbo

 

Big Data